About Us

diasporarm-vision-bridge-the-gap

Հայկական սփիւռքը, որ կը կազմէ ազգի հոգիին 75-էն 80 առ հարիւրը եւ անոր տնտեսական ուժին 98 առ հարիւրը (նկատի առնելով իւրաքանչիւր համայնքի չափը եւ Համախառն ներքին արդիւնքը (GDP)), տարածուած է ամբողջ աշխարհին մէջ, եւ հայերը յարմարած են զիրենք հիւրընկալող երկիրներու տարբեր մշակոյթներուն եւ լեզուներուն: Մինչ Հայաստանի եւ Արցախի զոյգ հանրապետութիւնները կազմակերպուած պետութիւններ են՝ ղեկավարուած նախարարութիւններով կազմուած կառավարութիւններու կողմէ, իւրաքանչիւրը ունենալով իր սեփական կառոյցը եւ ֆինանսաւորման համակարգը, Սփիւռքը կը կառավարուի, եթէ կրնանք այդպէս կոչել, տարբեր բնոյթի տեղական կազմակերպութիւններով, որոնցմէ ոմանք ազգային եւ միջազգային պատկանելիութիւն ունին:

Սփիւռքը «կառավարող» քաղաքական, մշակութային, կրօնական եւ մարդասիրական բազմաթիւ կազմակերպութիւններու ամբողջութիւնը, ոմանք կուսակցական եւ յաճախ իրարու հետ մրցող, շատ յաճախ կը գործէ առանց կանոնաւոր կամ կայուն ֆինանսաւորման:

 

DiasporArm պիտի խաղայ այդ կամուրջի դերը:

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

  1. Յայտնաբերել եւ աշխուժացնել Սփիւռքի մէջ գոյութիւն ունեցող կարեւոր ոչ գործուն աղբիւրները, ստեղծել կամուրջներ եւ փոխյարաբերութիւններ սփիւռքի զանազան համայնքներուն միջեւ, ինչպէս նաեւ հայրենիքին հետ, բացայայտելով իւրաքանչիւր համայնքի, նոյնիսկ ամէնէն փոքրին, գոյութիւնը եւ կարեւորութիւնը:
  2. Ստեղծել մարդուժի, արժէքներու եւ տնտեսական հարստութիւն` գործածելով ցանցերը եւ միացնելով անհատներն ու հաստատութիւնները:
  3. Սփիւռքին տալ համակարգուած ուղղութիւն եւ համագործակցութիւն ստեղծել սփիւռքի աշխուժ ուժերուն միջեւ՝ արդիւնքները լաւագոյնին հասցնելու նպատակով:
  4. Նպաստել Սփիւռքի եւ Հայաստանի մէջ ապրող հայերու տնտեսական զարգացման:
  5. Ձեռնարկել հաղորդակցութիւն, կրթութիւն եւ ներշնչում՝ մեր մշակոյթը եւ հայրենիքը հպարտութեան առարկայ դարձնելու համար:
  6. Աշխարհի մէջ հայկական շահերը պատշպանել:
  7. Խթանել եւ աջակցիլ մշակութային աճի զարգացումին:
  8. Լուծումներ գտնել մտահոգիչ ընկերային հարցերուն, ինչպէս՝ ապահովել տարեցներու համար կեցութեան վայրեր, ստեղծել ընկերային բարօրութեան ծրագիր, եւ դիւրացնել հայրենադարձութիւնը:
  9. Նպաստել Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգութեան:
diasporarm-structure-armenia-diaspora

ԿԱՌՈՅՑ

DiasporArm-ի հիմքը պիտի կազմէ անհատական մասնակցութիւնը՝ շեշտը դնելով համայնքի ոչ գործուն անդամներու մասնակցութեան հաւաքագրումին վրայ: Պիտի ֆինանսաւորուի իր անդամներուն կողմէ, որոնք ժողովրդավական ձեւով պիտի ընտրեն տնօրէններու խորհուրդը, եւ պիտի դրսեւորեն թափանցիկութիւն՝ հրապարակելով տնտեսական տեղեկագիրները:

 

DiasporArm պիտի համագործակցի նման նպատակներ ունեցող միջազգային եւ տեղական կազմակերպութիւններու հետ:

Meet The Team

Յովէլ Շնորհօքեան

Founder, adisor

Գործարար, գրող, գործիչ

Փարիզ, Ֆրանսա

Յովէլ Շնորհօքեան

Founder, adisor

Գործարար, գրող, գործիչ

Փարիզ, Ֆրանսա

Սեպուհ Պաղտոյեան

Խորհրդատու

ՄԱԿ-ի ծրագիրներու նախկին պաշտօնատար

Վիեննա, Աւստրիա

Տիգրան Եկաւեան

Խորհրդատու

Լրագրող, գրող, քաղաքական վերլուծաբան

Փարիզ, Ֆրանսա

Անտրես Եագուպեան

Սպաներէն լեզուի թղթակից

Լրագրող, ձայնասփիւռի եւ պատկերասփիւռի յայտագիրներու արտադրող, community manager

Պուէնոս Այրես, Արժանթին

Էմիլիա Եղիազարեան

Ռուսերէն լեզուի թղթակից

Փաստաբան

Ռուսիա

Agnes-Chahabian-Diasporarm

Ակնէս Շահապեան

Ֆրանսերէն լեզուի թղթակից

կառավարման վերակացու

Փարիզ, Ֆրանսա

Յակոբ Ապրիլեան

Արաբերէն լեզուի թղթակից

Լրագրող, քաղաքական վերլուծաբան

Փարիզ, Ֆրանսա

Մինաս Ադամեան

Ծրագիրներու ղեկավար, կայքէջի պատասխանատու

Պէյրութ, Լիբանան

Անի Յովհաննիսեան

Ծրագիրներու համակարգող

Էջմիածին, Հայաստան

Կարէն Քազեզեան

Խմբագիր

Պէյրութ, Լիբանան

Անահիտ Թորոսեան

Սպաներէն լեզուի թարգմանիչ

Երեւան, Հայաստան

Արամ Քամալեան

Ֆրանսերէն եւ ռուսերէն լեզուներու թարգմանիչ

Փարիզ, Ֆրանսա

Նարէ Գալեմքէրեան

Հայերէն լեզուի թարգմանիչ

Պէյրութ, Լիբանան

Նարէ Քիւսպէքեան

Designer

Պէյրութ, Լիբանան

Սեդա Քէօֆթէեան

Designer

Պէյրութ, Լիբանան

Կասիա Գրողլեան

Ընկերային ցանցերու համակարգող

Պէյրութ, Լիբանան