Տխրութեան մէջ հիւմորն ու զուարճութիւնը ինծի կ'օգնեն հաւասարակշռութիւն գտնելու կեանքիս մէջ. Վահէ Պէրպէրեան

vahe-berberian
Լարա Չոլաքեանի հետ զրոյցի ընթացքին Վահէ Պէրպէրեան անդրադարձած է Մեծ եղեռնին եւ անոր առնչուած ողբերգական դէպքերուն, որոնք խոր ազդեցութիւն գործած են իր հոգեկան աշխարհին ու գործունէութեան վրայ: Ան բաժնեկցած է իր կեանքի փիլիսոփայութիւնը, որ է՝ ձգտում, հիւմոր, սէր, կարեկցանք, որոնք, ըստ իրեն, կը բխին ցեղասպանութեան աղէտալի դէպքերէն, Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի փորձառութիւններէն ու Եւրոպայի մէջ կատարած «յայտնագործութիւններէն»: Իր ոգեշնչումներն ու մղումները կ'առաջնորդուին իր արարքներով՝ ապրելու իսկական կեանք մը որպէս հեղինակ, կատակերգու եւ նկարիչ:

SHARE ON

Submit a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *