Macron Tweets In Armenian To Announce The First AstraZeneca Vaccine Delivery To Yerevan

Macron-Tweets-In-Armenian-To-Announce-The-First-AstraZeneca-Vaccine-Delivery-To-Yerevan

French President Emmanuel Macron tweeted yesterday in Armenian to announce the delivery of the first batch of 25,000 doses of vaccine from France.The Armenian tweet by the president states “Ինչպես և խոստացել էի նախորդ տարվա օգոստոս ամսին, 25 000 դեղաչափ պատվաստանյութի առաջին խմբաքանակն այս երեկո կհասնի մեր հայ բարեկամներին։ Համերաշխությունը գործողության մեջ COVID-19 համավարակի դեմ պայքարում։” which reads as “As I promised in August this year, the first batch of 25,000 doses of vaccine will reach our Armenian friends tonight.
Solidarity in action in the fight against COVID-19.”In 2020, France sent three missions of doctors specialized in the treatment of coronavirus, and on August 3, 2021, Emmanuel Macron, announced the donation of 200,000 doses of vaccines.The rest of the deliveries will continue today and in the weeks to come in coordination with the Armenian authorities.Read the full article on the Public Radio of Armenia.

https://en.armradio.am/2021/09/14/solidarity-in-action-macron-tweets-in-armenia-to-announce-the-first-delivery-of-vaccine-to-yerevan/

SHARE ON

Submit a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *