Մեր մասին

Մեր առաքելութիւնը

«DiasporArm»-ը հասարակական կազմակերպութիւն մըն է, որուն նպատակն է սփիւռքի առկայ նշանակալից ներուժը ի շարժ դնել, համակարգել գործողութիւնները, աջակցիլ նախաձեռնութիւններուն եւ ստեղծել ցանցայնութիւն՝ որպէս գլխաւոր նպատակ հետապնդելով Հայաստանի Հանրապետութեան եւ աշխարհի հայութեան յառաջդիմութիւնը։

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ