Հայաստան պիտի սկսի կառուցել նոր հիւլէակայաններ

«Ռոսաթոմ»-ը եւ Հայկական հիւլէակայանի ղեկավարութիւնը համաձայնագիր ստորագրած են՝ Մեծամօրի այժմու կայանի տարածքին ռուսական նախագիծով նոր հիւլէակայաններ կառուցելու համար:

Հայաստան Ռուսաստանի հետ երկար ժամանակ է կը քննարկէր Մեծամօրի փոխարինումը, որ կ'ընդգրկէ 376 մեկաուաթ հզօրութեամբ երկու ռուսական ՋՋՈՀ (Ջրաջրային ուժանիւթային հակազդակ), որոնք սկսած են գործել համապատասխանաբար 1976 եւ 1980 թուականներուն: Երկու ստորաբաժանումներն ալ ցանցէ դուրս բերուած են 1988-ին՝ երկրաշարժի խոցելիութեան հետ կապուած անվտանգութեան նկատառումներէ մեկնելով:

Մեծամօրի հիւլէակայանի պետը տեղեկացուցած է, որ Մեծամօրի հիւլէակայանը պիտի գործէ մինչեւ 2026, որմէ ետք պիտի իրականացուին նորոգութեան աշխատանքներ, որոնց շնորհիւ ան պիտի շարունակէ գործել մինչեւ 2036: Հիւլէակայանի կառուցումը կը պահանջէ 10-12 տարի:

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Rosatom-signs-agreement-on-possible-new-reactors-f

SHARE ON

Submit a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Մեկնաբանութիւն կատարեցէ՛ք

Your email address will not be published. Required fields are marked *