Search
Close this search box.

Արժէքներու փոխանցում՝ առցանց

2017 թուականի Հայաստան-սփիւռք համաժողովին ընթացքին մտահոգութիւններ հնչած էին այն մասին, թէ հեռատեսիլի կայանները առեւտրային մակարդակի հաղորդումներ կը հեռարձակեն, որոնք կը համարուին ոչ խելացի։ Կրթութեան նախարարը, այդ ժամանակ, արձագանգած էր՝ ըսելով, որ իրենք չեն կրնար միջամտել մասնաւոր ընկերութիւններու ծրագիրներուն։

Ի հակադրութիւն, Չինաստանի կառավարութիւնը ընդամէնը 10 տարուան մէջ վերափոխեց 1.5 միլիառանոց բռնի եւ փտած հասարակութիւնը՝ քաղաքակիրթ եւ կրթեալ հասարակութեան: Հիմնական գործօններէն մէկը ընկերային ցանցերու կիրարկումն էր՝ խթանելու այնպիսի կարեւոր արժէքներ, ինչպիսին են բնապահպանութիւնը, քաղաքացիական ներգրաւուածութիւնը, ազնուութիւնն ու ընկերային խնդիրներու դէմ պայքարը, ինչպիսին են անառողջ ապրելակերպը, ընտանեկան բռնութիւնն ու սեռէն կախեալ վիժումը:

Առցանց կրթութիւնը ապացուցեց, որ ծախսարդիւնաւէտ միջոց mun է` ե՛ւ արժէքները, ե՛ւ գիտելիքը փոխանցելու համար: Կրթութեան միջոցաւ մենք կրնանք նաեւ զարգացնել ազգային միասնութեան զգացումն եւ Հայաստան-սփիւռք համաշխարհային տեսլականը: Այս գործին մէջ յաջողութեան գրաւականները գրաւիչ ծրագիրներն են, կանոնաւորութիւնը, շարունակականութիւնը եւ երաշխաւորուած որակը: Տարբեր տարիքային խումբերուն եւ համայնքներուն յարմարացուած բազմաթիւ ծրագիրներու առկայութեան պարագային՝ առաջադրանքը մեծ կ’ըլլայ եւ կը պահանջէ ներուժի եւ կարողականութեան միաւորում:

Նախագիծը կը ներառէ գոյութիւն ունեցող կրթական տեսանիւթային ծրագիրներու եւ հրատարակիչներու բացայայտում, ինչպէս նաեւ անհրաժեշտութեան պարագային՝ մեր սեփական տեսանիւթերու եւ առցանց ալիքներու ստեղծում: Մենք ջերմօրէն կը հրաւիրենք անոնք, որոնք շահագրգռուած են բովանդակութիւն ստեղծելով, տեսահոլովակներու նկարահանմամբ եւ յարակից հմտութիւններով միանալու մեր այս նախաձեռնութեան:

Հաճեցէ՛ք դիտել ստորեւ բերուած նպատակները՝ ըստ ձեր առաջնահերթութեան.

Բնապահպանութիւն. շրջակայ միջավայրի պահպանութեան եւ կայուն գործելակերպի խթանում:
Քաղաքավարութիւն. խրախուսել քաղաքավար եւ յարգալից վարքագիծը՝ ընկերային փոխազդեցութեան մէջ, խթանել դրական յարաբերութիւնները եւ ներդաշնակ ընկերային միջավայրը:
Ազնուութիւն. ազնուութեան, թափանցիկութեան եւ բարոյագիտութեան վարքագծի պահպանում՝ անհատներու հետ եւ հաստատութեանց մէջ:
Առողջ ապրելակերպ. մարմնամարզութեան եւ հաւասարակշռուած սննդակարգերու խթանում, անառողջ ապրելակերպի վտանգներուն մասին իրազեկում:
Ընտանեկան բռնութեան դէմ պայքար. քայլեր ձեռնարկել՝ ընտանեկան բռնութեան զոհերը կանխելու եւ անոնց աջակցելու համար:
Սեռէն կախեալ վիժման դէմ պայքար. սեռէն կախեալ՝ յղիութեան արհեստական ընդհատման դէմ պայքար, եւ սեռային հաւասարութեան խթանում:
Մարդկային արժէքներու խթանում, ինչպիսին են խոնարհութիւնը, եղբայրութիւնը, այլասիրութիւնը. խրախուսել կարեկցանքը, այլասիրութիւնը եւ հաւաքական պատասխանատուութեան զգացումը:
Հայկական ժառանգութեամբ հպարտանալու խթանում. մշակութային ինքնութեան, աւանդոյթներու եւ պատմութեան պահպանում:
Ազգային պատկանելիութեան զգացողութեան զարգացում. ազգային միասնութեան, ինքնութեան եւ ապագայի ընդհանուր տեսլականի ամրապնդում:

Միասին մենք կրնանք նշանակալից ազդեցութիւն ունենալ եւ անհատները հզօրացնել՝ զիրենք դարձնելով գործուն անդամներ իրենց համայնքներէն ներս: Եկէ՛ք օգտուինք այս առիթէն՝ ստեղծելու ներառական, կրթեալ եւ կարեկից հասարակութիւն մը, որ կը փայփայէ իր ժառանգութիւնը եւ կ’աշխատի աւելի պայծառ ապագայ մը ունենալու ուղղութեամբ: Միասնաբար մենք կրնա՛նք փոփոխութիւն բերել:

SHARE ON

Submit a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One Response

Մեկնաբանութիւն կատարեցէ՛ք

Your email address will not be published. Required fields are marked *