Սփիւռքն ու հայրենիքը յանուն ընդհանուր նպատակներու

Մայիս 15-ին, «DiasporArm»-ը հանդիպում մը կազմակերպած էր Ամերիկայի հայ աւետարանչական ընկերակցութեան երեւանեան գրասենեակէն ներս։

Համահայկական կազմակերպութիւնները, ի շարս՝ ՀԲԸՄ-ին, ԱՀԱԸ-ին, COAF-ին, ՀՕՖ-ին, «Ապագայ հայկական»-ին եւ Թիւֆենքեան հիմնադրամին, աշխուժօրէն մասնակցեցան այս հանդիպման՝ բացայայտ բաժնեկցելով ընդհանուր մարտահրաւէրները համատեղ դիմակայելու իրենց տեսակէտերը:

Կլոր-սեղանը համապարփակ միջոցառում մըն է, որուն ընթացքին փորձագէտները փոխակերպող նախագծեր կը ներկայացներ՝ կրթութեան, տնտեսական զարգացման, առողջապահութեան եւ շահերու պաշտպանութեան ոլորտներէն ներս: Այս նախագծերը պիտի ամփոփուին հակիրճ փաստաթուղթերու մէջ, որոնց մէջ պիտի ընդգծուին առաջնահերթութիւնները, գնահատումները, ներուժը, դրամագլուխներն ու ժամանակացոյցերը:

Կլոր-սեղանը համապարփակ միջոցառում մըն է, որուն ընթացքին փորձագէտները փոխակերպող նախագծեր կը ներկայացներ՝ կրթութեան, տնտեսական զարգացման, առողջապահութեան եւ շահերու պաշտպանութեան ոլորտներէն ներս: Այս նախագծերը պիտի ամփոփուին հակիրճ փաստաթուղթերու մէջ, որոնց մէջ պիտի ընդգծուին առաջնահերթութիւնները, գնահատումները, ներուժը, դրամագլուխներն ու ժամանակացոյցերը:

Ընդունելով այս նախաձեռնութեանց բարդութիւնն ու ծաւալը՝ կլոր-սեղանը կը պարտաւորուի նպաստելու լայնածաւալ քննարկումներուն, մտայղացման նիստերուն եւ համագործակցութիւններուն: Խթանելով բաց երկխօսութեան, փոխադարձ յարգանքի եւ հաւաքական իմաստութեան միջավայրը՝ մենք կը ձգտինք ճանապարհային քարտէս մը ստեղծելու, որ կ’ուղղորդէ հայ ազգը դէպի բարգաւաճ, միասնական եւ կենսունակ ապագայ:

SHARE ON

Submit a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Մեկնաբանութիւն կատարեցէ՛ք

Your email address will not be published. Required fields are marked *