Search
Close this search box.

Ցանցայնութիւն (Networking)

Հակառակ անոր, որ սփիւռքը տաղանդներու եւ հարստութեան ոսկեայ հանք մըն է, ցանցային հաղորդակցութեան բացակայութիւնը, սակայն, կը խոչընդոտէ անոր հզօրացումը: Որպէս օրինակ նշենք, որ ֆրանսահայ ուսանողներուն թիւը մօտաւորապէս 20.000 է, սակայն Ֆրանսայի հայ ուսանողներու ընկերակցութիւնը ունի ընդամէնը 200 անդամ: Այս անհաւասարութիւնը թոյլ չի տար հայ ուսանողներուն՝ օգտուելու կենսական պաշարներէն եւ հնարաւորութիւններէն, կամ կապ հաստատելու իրենց համայնքին հետ: Այս բացը կամրջելու նպատակաւ է, որ կը ստեղծուի բեկումնային նախաձեռնութիւն մը, համապարփակ ցանցային հարթակ մը՝ գոյութիւն ունեցածը բարելաւելու եւ խթանելու՝ անհատներու եւ կազմակերպութիւններու միջեւ համաշխարհային կապերը: Ընդունելով փոփոխութիւններուն անհրաժեշտութիւնը՝ առաջարկուող ցանցային հարթակը նպատակ կը հետապնդէ լուծելու այս մարտահրաւէրները եւ էականօրէն հզօրացնելու հայկական սփիւռքը:

Նպատակներ. այս յաւակնոտ ծրագրին հիմնական նպատակները հետեւեալն են.

 1. Միաւորել արհեստավարժները. հարթակը հնարաւորութիւն պիտի տայ որոնելու արհեստավարժները՝ ըստ իրենց մասնագիտութեան: Օրինակ՝ միջազգային իրաւունքի կամ իրաւաբաններու մտաւոր սեփականութեան իրաւունքի մասին: Ասիկա պիտի նպաստէ համագործակցութեան, մասնագիտական աշխատանքի զարգացման եւ գիտելիքներու փոխանակման:
 2. Connect Professionals: Allow searching for professionals by their specialization, such as international law or Intellectual Property law for lawyers. This will facilitate collaboration, career development, and knowledge exchange.
 3. Տեսակաւորել եւ զտել գործարարութիւնները. հարթակը հնարաւորութիւն պիտի տայ տեսակաւորելու եւ զտելու գործարարութիւնները՝ հիմնուելով անոնց գործունէութեան տիրոյթի, տարեկան շրջանառութեան, աշխատակիցներու եւ խանութներու քանակին վրայ: Այս յատկանիշը պիտի օգնէ ձեռներէցներուն՝ բացայայտելու հիմնական գործընկերներուն, ներդրողներուն, եւ գործարարութեան հնարաւորութիւնները համայնքէն ներս:
 4. Հասարակական կազմակերպութիւններու համապարփակ ցանկ. պիտի ստեղծուի կազմակերպութիւններու համապարփակ ցանկ մը՝ ներառեալ մանրամասնութիւնները, անոնց առաքելութիւնը, գտնուելու վայրը, ուշադրութեան կեդրոնը, խորհուրդի անդամները, նուիրատուութեան միջոցները, տարեհաշիւն ու գործառնական ծախսերը: Այս տեղեկատուութիւնը պիտի օգնէ գնահատելու տարբեր կազմակերպութիւններու ներուժն ու հնարաւորութիւնները՝ խթանելով արդիւնաւէտ համագործակցութիւնը, պաշարներու փոխանակումը, ինչպէս նաեւ թոյլ պիտի տայ աւելի տեղեկացուած նուիրատուներ եւ շահառուներ ունենալու:
 5. Համաշխարհային «Ո՛վ ով է» ցանկ. հարթակը պիտի ստեղծէ համաշխարհային ցանկ մը՝ ընդգրկելով այն անհատները, որոնք նշանակալի ազդեցութիւն ունին իրենց ոլորտներէն ներս, ներառեալ՝ պետական պաշտօնեաները, լրագրողները, արդիւնաբերողները, բարերարները, մտաւորականները եւ մանկավարժները: Այս յատկութիւնը պիտի բարձրացնէ տեսանելիութիւնը, ցանցային հաղորդակցութեան հնարաւորութիւնները եւ համագործակցութիւնը:

Մեթոտաբանութիւն. այս նպատակներուն հասնելու համար պիտի կիրառուի հետեւեալ մեթոտաբանութիւնը.

 1. Տուեալներու հաւաքագրում եւ հասանելիութիւն. պիտի բացայայտուի հայկական կազմակերպութիւնները, ընկերակցութիւնները, հաստատութիւնները, ձեռնարկութիւնները եւ ազդեցիկ անհատները, եւ անոնց տեղեկատուութիւնը հասանելի պիտի դառնայ որոնելի եւ զտուող հարթակի մը միջոցաւ: Անձնական տուեալներու պաշտպանութեան կանոններուն համապատասխանութիւնը պիտի ապահովուի գործընկեր կազմակերպութիւններու հետ տեղեկատուութիւնը բաժնեկցելու ընթացքին:
 2. Համագործակցային գործընկերութիւններ. Համագործակցութիւնը դիւրացնելու նպատակաւ պիտի կնքուին փոխըմբռնման պաշտօնական յուշագիրներ համապատասխան կազմակերպութիւններու հետ: Ասիկա պիտի խրախուսէ հայկական սփիւռքի մէջ ցանցային ամուր համակարգը:
 3. Համապարփակ մարդահամար. հարթակի համապարփակութիւնն ու ճշգրտութիւնը ապահովելու համար՝ պիտի իրականացուի մարդահամար՝ աշխատանքի ընդունելով անհատներ տարբեր երկրներու, նահանգներու եւ քաղաքներու մէջ, յատկապէս այն տարածքներուն մէջ, ուր հաստատութիւններ չկան: Այս մարդահամարը շարունակաբար պիտի թարմացնէ եւ ընդլայնէ տուեալներու հիմնահարթակը՝ բաց պիտի ըլլայ նոր առաջարկներու եւ առաջադրումներու առջեւ:

Նոր կարողութիւն կը պահանջուի. այս փոխակերպող նախագիծը յաջողութեամբ իրականացնելու համար անհրաժեշտ են հետեւեալ նոր կարողութիւնները.

 1. Մարդահամարի գործակալներ. Հմուտ գործակալներ պիտի հաւաքագրուին մարդահամար իրականացնելու, տուեալները չափորոշելու եւ ատոնց ճշգրտութիւնն ու համապատասխանութիւնը ապահովելու համար: Այս գործակալները կենսական դեր պիտի խաղան տուեալներու հիմնահարթակի ընդլայնման եւ պահպանման գործին մէջ:
 2. Census Agents: Skilled agents will be recruited to conduct the census, calibrate the data, and ensure its accuracy and relevance. These agents will play a vital role in expanding and maintaining the database.
 3. Տուեալներու կառավարման քաղաքականութիւն. պիտի ստեղծուին կայուն քաղաքականութիւն, անվտանգութեան արարողակարգեր եւ ընթացակարգեր՝ ցանցային տուեալները աւելցնելու, թարմացնելու եւ պահպանելու համար:

SHARE ON

Submit a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Մեկնաբանութիւն կատարեցէ՛ք

Your email address will not be published. Required fields are marked *